เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำข้างถนน บริเวณพื้นที่หมู่ 7

Share this post :

Facebook
Twitter

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำข้างถนน บริเวณพื้นที่หมู่ 7 เพื่อป้องกันน้ำไหลข้ามทาง