เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำข้างถนน บริเวณพื้นที่หมู่ 7

Share this post :

Facebook
Twitter

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำข้างถนน บริเวณพื้นที่หมู่ 7 เพื่อป้องกันน้ำไหลข้ามทาง

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย