เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ซ่อมแซมถนนบริเวณด้านหน้าวัดศรีประชา

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนบริเวณด้านหน้าวัดศรีประชา

ขอขอบคุณเมืองแกลงการโยธา บริจาคยางมะตอย จำนวน 5 ตัน

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย