เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ซ่อมแซมถนนบริเวณด้านหน้าวัดศรีประชา

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนบริเวณด้านหน้าวัดศรีประชา

ขอขอบคุณเมืองแกลงการโยธา บริจาคยางมะตอย จำนวน 5 ตัน