เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ซ่อมแซมถนนในซอยเทศบาล 2 หนองเสม็ด เนื่องจากพื้นที่ถนนเป็นเนินชัน

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนในซอยเทศบาล 2 หนองเสม็ด เนื่องจากพื้นที่ถนนเป็นเนินชัน เวลาฝนตกน้ำไหลจึงทำให้ถนนโดนน้ำเซาะเกิดเป็นร่องน้ำขนาดยาว

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย