เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ซ่อมแซมถนนในพื้นที่บริเวณหมู่ 3 ตำบลชำฆ้อ เนื่องจากฝนตกหนักทำให้เกิดเป็นร่องน้ำขนาดยาว

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร กองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนในพื้นที่บริเวณหมู่ 3 ตำบลชำฆ้อ เนื่องจากฝนตกหนักทำให้เกิดเป็นร่องน้ำขนาดยาว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมา

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย