เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ซ่อมแซมถนน (ปะยางมะตอย) บริเวณถนนเส้นด้านหน้าวัดศรีประชา

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน (ปะยางมะตอย) บริเวณถนนเส้นด้านหน้าวัดศรีประชา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย