เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ซ่อมแซมถนน โดยการเกลี่ยเรียบถนนลูกรัง สายซอยเนินต้นชัน-คลองป่าไม้ หมู่6

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน โดยการเกลี่ยเรียบถนนลูกรัง สายซอยเนินต้นชัน-คลองป่าไม้ หมู่6

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย