เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ซ่อมแซมถนน โดยการเกลี่ยเรียบถนนลูกรัง สายซอยเนินต้นชัน-คลองป่าไม้ หมู่6

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน โดยการเกลี่ยเรียบถนนลูกรัง สายซอยเนินต้นชัน-คลองป่าไม้ หมู่6