เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ซ่อมแซมพื้นถนน บริเวณซอยศรีอยุธยา และซอยหนองปลาไหล-ศรีประชา

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ ม.1บ้านศรีประชา ลงพื้นที่ซ่อมแซมพื้นถนน บริเวณซอยศรีอยุธยา และซอยหนองปลาไหล-ศรีประชา เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา