เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เทศบาลตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และสารวัตรกำนันตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ขุดดินเดินท่อน้ำใส่ประปา ในพื้นที่หมู่ที่ 1

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2567 คณะผู้บริหาร กองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย นางสาวมะลิ แดงทำดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และสารวัตรกำนันตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ขุดดินเดินท่อน้ำใส่ประปา ในเขตบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย