เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการก่อสร้างถนนคอตกรีตเสริมเหล็ก ซอยรางปลาดุก-คลองป่าไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหารพร้อมผู้ตรวจงาน ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างถนนคอตกรีตเสริมเหล็ก ซอยรางปลาดุก-คลองป่าไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลชำฆ้อ