เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการก่อสร้างถนนคอตกรีตเสริมเหล็ก ซอยรางปลาดุก-คลองป่าไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหารพร้อมผู้ตรวจงาน ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างถนนคอตกรีตเสริมเหล็ก ซอยรางปลาดุก-คลองป่าไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย