เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

มอบชุดธารน้ำใจและเงินช่วยเหลือครอบครัวราษฎรยากไร้

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอเขาชะเมา รพ.สต.ชำฆ้อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4,5 พร้อมผู้ช่วยฯ และ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองพื้นที่อำเภอเขาชะเมา ร่วมมอบชุดธารน้ำใจและเงินช่วยเหลือครอบครัวราษฎรยากไร้ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 ราย ณ พื้นที่ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย