เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 26-27 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ (รพสต.ชำฆ้อ) ลงพื้นที่ดำเนินการมอบผ้าอ้อม ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย