เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

กิจกรรมล้างถนน

Share this post :

Facebook
Twitter

กิจกรรมรณรงค์ล้างถนน เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 เพื่อสร้างความรู้แก่ประชาชน
ระหว่างช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2566

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย