เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ขนส่งน้ำให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อ เนื่องจากสระประปาของแต่ละหมู่บ้านแห้งขอด

Share this post :

Facebook
Twitter

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชำฆ้อ เร่งส่งน้ำให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อ และจุดของระบบประปาหมู่บ้านแต่ละหมู่ที่สำรองแท๊งค์น้ำไว้ เนื่องจากสระประปาของแต่ละหมู่บ้านแห้งขอดจากสภาวะอากาศที่ร้อนจัด ซึ่งทำให้ประปาแต่ละหมู่บ้านตอนนี้อยู่ในขั้นวิกฤต มีน้ำให้ประชาชนใช้อุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย