เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

กิจกรรมมอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ทำกิจกรรมตัดกิ่งไม้ กวาดพื้น เก็บขยะ และปรับภูมิทัศน์ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน-สาวัตกำนัน เข้าร่วมกิจกรรมมอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ทำกิจกรรมตัดกิ่งไม้ กวาดพื้น เก็บขยะ และปรับภูมิทัศน์ตามสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย