เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเขาชะเมาสัมพันธ์เกมส์ ๑๗-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

Share this post :

Facebook
Twitter

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. เทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเขาชะเมาสัมพันธ์เกมส์ โดยเข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อ (ชาย) ณ ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย