เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริการเทศบาล สมาชิกสภา ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจน หมู่ที่ 4 บ้านเขาช่องลม

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริการเทศบาล สมาชิกสภา ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจน หมู่ที่ 4 บ้านเขาช่องลม ร่วมกับอำเภอเขาชะเมา พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย