เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหาร กองช่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 ลงพื้นที่ขุดหาท่อประปา

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร กองช่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 ลงพื้นที่ขุดหาท่อประปา เนื่องจากดินอุดตันท่อทำให้น้ำไม่ไหล จึงได้ดำเนินการขุดหาท่อที่อุดตัดน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้