เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหาร กองช่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 ลงพื้นที่ขุดหาท่อประปา

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร กองช่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 ลงพื้นที่ขุดหาท่อประปา เนื่องจากดินอุดตันท่อทำให้น้ำไม่ไหล จึงได้ดำเนินการขุดหาท่อที่อุดตัดน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย