เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เทศบาลชำฆ้อลงพื้นที่ได้ดำเนินการสูบน้ำจากคลองส่งน้ำ เพื่อนำไปยังสระประปาหมู่ที่3

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ลงพื้นที่ได้ดำเนินการสูบน้ำจากคลองส่งน้ำ เพื่อนำไปยังสระประปาหมู่ที่3 เนื่องจากการขาดแคลนน้ำใช้ พร้อมทั้งซ่อมท่อน้ำประปาหมู่ที่3 ตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย