เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าของการขุดสระเพื่อขยายสระประปา ของหมู่ที่ 5

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าของการขุดสระเพื่อขยายสระประปา ของหมู่ที่5

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย