เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย กองช่าง ลงพื้นที่ช่วยกันซ่อมแซมถนน (ปะยางมะตอย) หมู่ที่8

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย กองช่าง ลงพื้นที่ช่วยกันซ่อมแซมถนน (ปะยางมะตอย) หมู่ที่8 เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา