เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

Share this post :

Facebook
Twitter

คณะผู้บริหาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ลงพื้นที่ช่วยกันตัดกิ่งไม้ที่หักทับสายไฟและหลังคาบ้าน จึงช่วยกันดำเนินการตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยเทศบาล1 หมู่ที่2 ตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย