เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

Share this post :

Facebook
Twitter

คณะผู้บริหาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ลงพื้นที่ช่วยกันตัดกิ่งไม้ที่หักทับสายไฟและหลังคาบ้าน จึงช่วยกันดำเนินการตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยเทศบาล1 หมู่ที่2 ตำบลชำฆ้อ