เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ผู้ใหญ่บ้านตำบลชำฆ้อ ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของในโครงการรถเข็นปันสุขและโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ 80 ปี

Share this post :

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลชำฆ้อ ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของในโครงการรถเข็นปันสุขและโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ 80 ปี เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการที่ยากไร้ ในตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย