เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

พนักงานเทศบาลชำฆ้อ เข้าร่วมพิธีฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Share this post :

Facebook
Twitter

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ณ วัดชำฆ้อ ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย