เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

พนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ”

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วัดชำฆ้อสามัคคีธรรม และโรงเรียนบ้านชำฆ้อ ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง