เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

Share this post :

Facebook
Twitter

เทศบาลตำบลชำฆ้อได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ฉายร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อ นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ เป็นประธานผู้กล่าวเปิดพิธีฯ มีนางสาวพิมพา สายแปลง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ กำนันตำบลชำฆ้อ คณะครูจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อ และพนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย