เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ร่วมเดินขบวนในเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 21 เมษายน 2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล สตรีตำบลชำฆ้อ อปพร.ตำบลชำฆ้อ ร่วมเดินขบวนในเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา “เปิดเขา เล่าเรื่อง เมืองชะเมา” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด ของดีบ้านฉัน และการแสดงสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอเขาชะเมา ณ ถนนสายสี่แยกพัฒนา – วังจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง