เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 ลงพื้นที่ควบคุมการติดตั้งถังแชมเปญ 20 ลบ.ม. ในพื้นที่หมู่ที่6 ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 ลงพื้นที่ควบคุมการติดตั้งถังแชมเปญ 20 ลบ.ม. ในพื้นที่หมู่ที่6 ตำบลชำฆ้อ เพื่อใช้กักเก็บน้ำประปาของหมู่บ้าน

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย