เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เทศบาลตำบลชำฆ้อตั้งเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ม.3

Share this post :

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลชำฆ้อได้จัดตั้งเวทีประชาคมร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ม.3 ต.ชำฆ้อ ณ ศาลาประชาคมบ้านชำฆ้อ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย