เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เทศบาลตำบลชำฆ้อ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567

Share this post :

Facebook
Twitter

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เทศบาลตำบลชำฆ้อ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ จำนวน 55 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีบรรยายและแสดงเจตนารมน์“ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” และการแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรใน สำนักงานรับทราบแนวทางการ งดใช้ งดรับ ของขวัญ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ป้องกันและต่อต้านการทุจริตรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมต่างๆอย่างโปร่งใส

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย