เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับนโยบายแผนการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับนโยบายแผนการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมกับการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย