เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอเขาชะเมา และ ที่ประดิษฐานพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 โรงเรียนบ้านเขาช่องลม