เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ประจำปี 2566

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ประจำปี 2566 โดยมีนายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ประชาชนในตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี และสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ไม่เจ็บป่วยง่าย

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย