เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าแข่งขัน”ส้มตำลีลา”ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔

Share this post :

Facebook
Twitter

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๒๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลชำฆ้อเข้าร่วมการแข่งขัน “ส้มตำลีลา” ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔ “เปิดเขาเล่าเรื่อง เมืองชะเมา” ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าแข่งขัน ณ อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย