เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหารลงพื้นที่ขุดดินหาท่อส่งน้ำประปาที่แตก

Share this post :

Facebook
Twitter

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00น. คณะผู้บริหาร กองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ และผู้ใหญ่พร้อมผู้ช่วยหมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ขุดดินหาท่อส่งน้ำประปาที่แตก เพื่อเปลี่ยนท่อน้ำประปาใหม่ เนื่องจากท่อเดิมชำรุด

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย