เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหารลงพื้นที่ซอยถนนสายศรีประชา-เนินต้นชัน ม.๑ ม.๖

Share this post :

Facebook
Twitter

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ นายไพรัช แดงทำดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ ร่วมกับ การไฟฟ้าอำเภอเขาชะเมา นายราเชนทร์ เจริญมงคล สารวัตรกำนันตำบลชำฆ้อ และนายดุษฎี พลอาจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ลงพื้นที่เพื่อจะดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้า ๓ เฟรต ในซอยถนนสายศรีประชา-เนินต้นชัน ม.๑ ม.๖

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย