เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหารลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่

Share this post :

Facebook
Twitter

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ นายไพศาล โพธิบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ นายสมคิด เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลชำฆ้อ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลชำฆ้อ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีปัญหาภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระเองไม่ได้ ในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย