เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหารลงพื้นที่มอบแพมเพิสให้กับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระเองไม่ได้

Share this post :

Facebook
Twitter

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.ชำฆ้อ ลงพื้นที่มอบแพมเพิสให้กับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระเองไม่ได้

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย