เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหารลงพื้นที่เพื่อนำน้ำไปสำรองในแท็งน้ำ เนื่องจากสระน้ำ หมู่ 5

Share this post :

Facebook
Twitter

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร กองช่าง งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 สท.สมคิด เจริญ สท.วุฒิ บุญปกครอง และสท.สัญญา อาสา ลงพื้นที่เพื่อนำน้ำไปสำรองในแท็งน้ำ เนื่องจากสระน้ำ หมู่ 5 แห้งขอด ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย