เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือปัญหาเรื่องน้ำในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4,7 และเจ้าหน้าที่จากทรัพยากรน้ำจากจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือปัญหาเรื่องน้ำในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อ เนื่องจากตอนนี้สภาวะอากาศร้อนแห้งแล้ง ทำให้แหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อเริ่มแห้งขอด จึงร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย