เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเขตพื้นที่บ้านสวนขนุน หมู่ ๕ ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ นายสัญญา อาสา สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ นายโกวิท โสภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ นายเพ็ชรรัตน์ นิตยลาภ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ และการไฟฟ้าอำเภอเขาชะเมา ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากเกิดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในเขตพื้นที่บ้านสวนขนุน หมู่ ๕ ตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย