เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ดำเนินการซ่อมแซมถนนพื้นที่หมู่ ๒ ซอยหลุมใน

Share this post :

Facebook
Twitter

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ นายวุฒิ บุญปกครอง นายศิลป์ชัย ลาพรม และนายสัญญา อาสา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่หมู่ ๒ ซอยหลุมใน เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนน เนื่องจากฝนตกหนักทำให้พื้นถนนชำรุดเสียหายเกิดเป็นร่องหลุมลึกขนาดใหญ่และเล็กปะปนกัน และเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจร

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย