เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ในเขตพื้นที่บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร และกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เนื่องจากหลอดไฟฟ้าชำรุดเสียหาย ในเขตพื้นที่บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย