เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมไฟกระพริบ บริเวณสะพานคลองส่งน้ำ ซอยศรีประชา-ศรีอยุธยา

Share this post :

Facebook
Twitter

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ นายไพรัช แดงทำดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ นายสมคิด เจริญ นายสัญญา อาสา สมาชิกสภาเทศบาล งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ร่วมกับ นายนุกูล อ่อนถาวร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมไฟกระพริบ บริเวณสะพานคลองส่งน้ำ ซอยศรีประชา-ศรีอยุธยา เนื่องจากบริเวณนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้แก่ประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย