เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ต้นไม้ข้างถนนโค่นล้มกีดขวางทางจราจร หมู่ ๖

Share this post :

Facebook
Twitter

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และงานกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย นายดุษฎี พลอาจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ลงพื้นที่ดำเนินการเคลียร์ต้นไม้ข้างถนนโค่นล้มกีดขวางทางจราจร เนื่องจากฝนตกหนักและลมแรง ทำให้ต้นไม้ข้างถนนโค่นล้ม เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร ในเขตพื้นที่หมู่ ๖ ตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย