เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

พิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔ “เปิดเขาเล่าเรื่อง เมืองชะเมา” 2567

Share this post :

Facebook
Twitter

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ทำการอำเภอเขาชะเมา ได้จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔ “เปิดเขาเล่าเรื่อง เมืองชะเมา” โดยนายกำธร เวหน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน นายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอเขาชะเมา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ผู้บริหารส่วนองค์กรปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธี โดยภายในงานมีการเดินขบวนและการแสดงหน้าซุ้มของแต่ละองค์กร ณ อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย