เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ร่วมพิธีพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง”

Share this post :

Facebook
Twitter

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายไพศาล โพธิบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และนายไพรัช แดงทำดี เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าร่วมพิธีพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” โดยนายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอเขาชะเมา เป็นประธานในพิธีพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อมอบให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา สารวัตรสถานีตำรวจภูธรน้ำเป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาเครือข่ายเขาชะเมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันทุกตำบล นายกสมาคมกู้ภัยอำเภอเขาชะเมา และประธานกลุ่มสตรีอำเภอเขาชะเมา เข้ารับพระราชทาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย