เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่บริเวณ หมู่ ๒ ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ กองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่บริเวณ หมู่ ๒ ตำบลชำฆ้อ เนื่องจากถนนพังเป็นหลุมขนาดเล็กและใหญ่ปะปนกัน ซึ่งอาจทำให้ประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้สัญจรไป-มาเกิดอุบัติเหตุได้

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย