เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ลงพื้นที่ซ่อมแซมพื้นถนนซอยศรีประชา-ศรีอยุธยา หมู่ ๘ ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันจันทร์ที่ ๘ กรกรฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ซอยศรีประชา-ศรีอยุธยา หมู่ ๘ ตำบลชำฆ้อ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมพื้นถนน เนื่องจากพื้นถนนชำรุดเสียหายเกิดเป็นหลุมขนาดเล็ก-ใหญ่ปะปนกัน และเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจร

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย