เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

สำรองแท็งค์น้ำ เนื่องจากสระน้ำลูกที่ ๒ หมู่ ๕ แห้งขอดจากอากาศที่ร้อนจัด

Share this post :

Facebook
Twitter

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กองช่าง งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชำฆ้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ลงพื้นที่หมู่ ๕ เพื่อสำรองแท็งค์น้ำ เนื่องจากสระน้ำลูกที่ ๒ แห้งขอดจากอากาศที่ร้อนจัด ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณสี่แยกชำฆ้อไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย