เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เข้าร่วมการประชุม “การมีส่วนร่วมภาคประชาชน” และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๓ ฝ่าย (MOU)

Share this post :

Facebook
Twitter

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ นายมนัสวัฒน์ ผ่องใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายทวีศักดิ์ ศิลารักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ กองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อและแขวงทางหลวงชนบทระยอง เข้าร่วมการประชุม “การมีส่วนร่วมภาคประชาชน” และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๓ ฝ่าย (MOU) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย